top of page
 • LinkedIn
Logo_edited.png

Cookie- og persondatapolitik for
Nikola Majkic Photography & Video

Opdateret - oktober 2019

 

Nikola Majkic – Photography & Video er dataansvarlig for de personoplysninger der behandles, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores andre services, herunder når du anvender vores hjemmeside www.nikolamajkic.com, modtager nyhedsbreve, følger os på sociale medier mv. I denne politik kan du læse nærmere om vores behandling af dine persondata samt om dine rettigheder. Du vil dog også altid blive mødt af en kort oplysningstekst ved vores konkrete indsamlingssteder, f.eks. ved vores kontaktformularer på hjemmesiden.

Du kan altid kontakte os vedrørende denne politik. Læs gerne afsnittet om ”Dine rettigheder” inden din henvendelse. 


Dataansvarlig virksomhed og kontaktperson
 

Nikola Majkic – Photography & Video v.Luminous

Hvidsværmervej 147 1.sal

2610 Rødovre

 

Kontaktperson: Nikola Majkic

T: 26 20 92 97 

M: info@nikolamajkic.com

 

CVR: 29 09 93 91

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilke formål
 

Vi behandler dine data på forskellig hvis afhængig af, hvilken kontakt du har med os. Læs mere her under hvert emne:
 

Når du er kunde hos os
 

Her sker databehandling med det formål, at opfylde en aftale imellem os og dig om fotografering/video. Vi indsamler også data med henblik på at kunne fakturere efter bogføringsloven. Databehandlingen sker dermed på baggrund af et kontraktforhold mellem dig og os.

 

Vi indsamler i denne forbindelse følgende oplysninger:
 

 • Navn

 • Telefonnummer

 • E-mail.

 • Geografisk placering

 • Ønsker til fotograferingen
   

Hvis du giver os følsomme oplysninger, f.eks. om dit helbred, vil vi altid bede om dit samtykke hertil. Vi videregiver ikke dine oplysninger udenfor virksomheden.

Personoplysningerne til brug for bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret, jf. bogføringslovens § 10 og slettes herefter. E-mails vedrørende kundeforholdet vil som udgangspunkts opbevares i 6 måneder.

Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser eller profilering.
 

Når du besøger vores hjemmeside


Her behandler vi dine data for at indsamle statistik om brugen af vores hjemmeside samt for at kunne lave målrettet markedsføring. Indsamlingen sker via cookies, se mere i afsnittet om cookies og fravalg af disse nedenfor.   

 

Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi vurderer, at indsamling af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med dine grundlæggende rettigheder, når du besøger vores hjemmeside.

Det drejer sig om følgende oplysninger:

 • IP-adresse

 • Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside.
   

Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til f.eks. Vimeo, Google og Facebook. Alle selskaber er beliggende i USA og alle har et US-EU Privacy Shield certifikat, som sikrer at selskaberne overholder persondataforordningen. 

De data vi indsamler til statistik, opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes. Øvrige data der videregives til 3. part kontrolleres af disse, hvorfor vi ikke har kontrol med, hvornår data slettes.

Vi anvender ikke automatiske afgørelser. Google og Facebook må forventes at bruge oplysninger om din besøgsadfærd til deres interne profilering.

Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger. 
 

Når dine fotos og/eller video offentliggøres på vores hjemmeside, Facebook- eller Instagramside
 

Vi deler aldrig dine fotos/video med andre uden dit udtrykkelige samtykke. En sådan deling foregår først efter en udtrykkelig aftale med os, hvor du informeres nærmere om procedure og konsekvenser. Grunden til vores forsigtighed på dette område er, at der er tale om personlige billeder, som offentliggøres, og vi ønsker at beskytte dine personlige data bedst muligt i denne sammenhæng. Hjemmelsgrundlaget for denne behandling er derfor dit udtrykkelige samtykke, som du altid kan trække tilbage. Såfremt dine børn under 16 år fremgår af materialet, beder vi dig som forælder om samtykke på dit barns vegne.  
Her sker databehandling med henblik på at markedsføre vores virksomhed.
 

Fotos offentliggøres på vores hjemmeside og/eller vores Facebookside og Instagramside. Læs mere i afsnittet ”Når du besøger vores Facebookside mv. ”. Herefter er billederne offentligt tilgængelige.
 

Vi opbevarer dine fotos og video, så længe vi har et saglig formål hermed og du ikke har trukket dit samtykke tilbage. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at skrive en mail til info@nikolamajkic.com. Vi vil herefter fjerne dine billeder og videoer med øjeblikkelig virkning fra alle vores digitale platforme ligesom vores tilknyttede fotografer med brugsret til materialet også fjerner dette fra deres digitale platforme. Trykt materiale vil i sagens natur ikke kunne ændres, hvorfor samtykket hertil ikke kan trækkes tilbage.  

 

Når du besøger vores Facebook- og Instagramsider
 

Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger siden www.facebook.com/nikolamajkicphotography samt www.instagram.com/nikolamajkicphotography. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, besvare henvendelser m.v.

Hjemmelsgrundlaget er vores legitime interesse i denne markedsføring (interesseafvejningsreglen).

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af dit konto-navn. Hvis vi modtager følsomme oplysninger, vil de blive slettet, så snart det opdages. Vær opmærksom på, at de oplysninger du skriver på vores Facebook- og Instagramsider, altså både behandles af os og Facebook/Instagram.

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og forsøger at sikre os, at de besøgende på siderne får information om persondata. Vi afventer i øjeblikket, at bl.a. Facebook kommer med deres bud på en databehandleraftale til regulering af det delte ansvar. Som nævnt i nærværende politik, har du også som besøgende på vores Facebook-side mulighed for at udøve dine rettigheder i forhold til de data, som vi behandler, se mere i afsnittet ”Dine rettigheder”.

Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på en offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Du kan altid bede os om at slette eventuelle opslag.

Vi antager, at Facebook og Instagram foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som disse selskaber er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook- og Instagramside, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på disse selskabers indstillinger for opsamling af data. Vi henviser i øvrigt til Facebook og Instagrams persondatapolitikker.


Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til
 

Vi bruger en række leverandører, som behandler personoplysninger på vores vegne, f.eks. vores hjemmesidehost. Vi har indgået databehandleraftaler med disse leverandører, der sikrer at dine oplysninger beskyttes og ikke bliver brugt til andre formål end de nævnte.

Vi anvender som udgangspunkt databehandlere som ligger i EU/EØS. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA, dog kun hvis disse lever op til de gældende krav i persondataforordningen.

Endelig overfører vi data til f.eks. SKAT, forsikringsselskaber m.v., når vi er retligt forpligtet hertil.
 

Dine rettigheder

Her kan du læse nærmere om dine rettigheder, såfremt vi behandler dine persondata. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dine rettigheder, så skriv til os, se kontaktoplysninger øverst. Vi behandler din anmodning inden 30 dage.
 

Retten til indsigt
Du har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt få oplyst formål og hjemmelsgrundlag.

 

Retten til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i vores behandling af personoplysningerne. 

 

Retten til begrænsning

Du har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan du i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke du ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

 

Retten til at bede om sletning
Du har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver os ret til at opbevare personoplysningerne.

 

Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har du ret til at få disse opdateret med korrekt information.

 

Retten til Dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger, du selv har givet til os.

 

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, så kan dette samtykke til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

 

Retten til at klage
Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk

 

Cookies
 

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer/smartphone/tablet når du besøger en hjemmeside. Cookies anvendes til mange formål, da en hjemmeside kan læse indholdet fra en cookie, når du genbesøger hjemmesiden. Cookies udgør ikke en trussel mod din computer/smartphone/tablet (som f.eks. en virus) og cookies får ikke adgang til programmerne på din enhed.
 

Der findes overordnet tre typer af cookies:
 

 • En ”session cookie”, som kun findes mens du er på en hjemmeside, og som slettes så snart du forlader hjemmesiden. Session cookies kaldes også funktionalitetscookies.

 • En ”persistent cookie”, som bliver gemt på din computer/smartphone/tablet i en længere periode.

 • En ”3. parts cookie”, som sættes af en anden end ejeren af en hjemmeside og som typisk også gemmes i længere tid. Google Analytics-cookies eller Facebook ”like” knapper gemmer 3. parts cookies fra det pågældende firma, typisk i længere tid. Det betyder, at f.eks. Facebook kan følge din anvendelse af cookies på persondatakonsulenterne.dk
   

Vi anvender cookies til de forskellige formål, som du kan se herunder. Du har under hver cookie mulighed for at vælge den fra.


Vores cookies - Vi bruger en række session og persistent cookies, for at få hjemmesiden til at fungere. F.eks.gemmer vi dine indstillinger for cookies, i en persistent cookie. Disse cookies gemmer ikke persondata om dig og de kan ikke tilgås af tredjepart. Derfor har du ikke mulighed for at fravælge disse.


Vimeo - På hjemmesiden bruger vi Vimeo som video-streaming-tjeneste til visning af videoer. Besøger du en af de sider hvor en video er placeret, vil Vimeo sætte en 3. parts cookie. Når du klikker afspil på en video, sætter streaming-tjenesten yderligere cookies med information om afspilningen. Vi har ikke nogen indflydelse på indholdet og brugen af disse cookies.
 

Google Analytics og Google AdWords - På hjemmeside benytter vi Google Analytics til indsamling af statistik, med det formål at forbedre brugen af vores hjemmeside. Google Analytics indsamler data om hvilke sider du besøger, hvor længe, hvilken browser du anvender mv. Vi sender ikke direkte personoplysninger til Google som en del af denne statistik, men Google modtager og behandler din IP adresse, som i visse tilfælde også betragtes som en personoplysning. Vi benytter også Google til annoncering, særligt AdWords, hvilket primært er fremhævning af annoncer når der søges direkte på google.dk. For at kunne måle på effekten af denne annoncering, sættes der en cookie (doubleclick.net) som videregiver information om hvilken annonce der evt. blev klikket på, for at åbne hjemmesiden. I forbindelse med denne effektmåling indsamler Google flere oplysninger om din adfærd på hjemmesiden, bl.a. til brug for efterfølgende målrettet markedsføring på Google og YouTube.
 

Facebook og Instagram - På vores hjemmeside benytter vi Facebook til annoncering og markedsføring. Det betyder, at vi har indsat kode på hjemmesiden, som videregiver information om din adfærd på hjemmesiden til Facebook. Hvis du er logget ind hos Facebook i den browser du anvender, vil Facebook knytte denne adfærd sammen med din personlige profil på Facebook. Formålet med at give disse oplysninger til Facebook, er for at kunne vise dig målrettede annoncer og markedsføring på Facebooks platforme, herunder også Instagram. Facebook får således adgang til adfærdsdata, som de benytter til profilering af dig på deres platforme.
 

Slet eller slå cookies fra i din browser

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, vil hjemmesiden måske ikke fungere optimalt. Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere eller enheder, skal du slette cookies i/på dem alle. I langt de fleste browsere, kan man tilvælge en "Do Not Track" indstilling. Hvis denne er aktiveret, så sender browseren en besked til hjemmesiden om, at man ikke ønsker at blive registreret. Hvis du har slået denne indstilling til i din browser, vil alle 3. parts cookies på hjemmesiden være slået fra. Dette gælder også for Vimeo, hvorfor videoer ikke kan afspilles.

bottom of page